Aktualna edycja SBA

We wrześniu 2017 uruchomiliśmy kolejną edycję programu PSIK Social Business Accelerator. Uczestnikami VI edycji program PSIK SBA (wrzesień 2017 – czerwiec 2018) są:

 • Krzysztof Krawczyk, CVC Capital Partners oraz Dancing Międzypokoleniowy, Paulina Braun
 • Marek Borzestowski, Giza Polish Ventures oraz Fundacja Audiodeskrypcja, Tomasz Strzymiński i Barbara Szymańska
 • Konrad Korobowicz, Capital Partners oraz Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net, Wojciech Czeronko
 • Magdalena Magnuszewska, Innova Capital oraz Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”, Agnieszka Czajak
 • Piotr Misztal, Value4Capital oraz Fundacja im. Dr Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Olga Janaszek-Serafin
 • Dariusz Prończuk, Enterprise Investors oraz Fundacja LA STRADA, Irena Dawid-Olczyk
 • Paweł Padusiński, Mid Europa Partners oraz Fundacja Ocalenie, Piotr Bystrianin
 • Bartek Trzebiński oraz Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, Regina Bisikiewicz
 • Paweł Maj, bValue oraz Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Adriana Porowska
 • Leszek Muzyczyszyn, Innova Capital oraz Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, Agnieszka Szczepaniak i Maciej Mandelt
 • Kinga Stanisławska, Experior Venture Fund oraz Poradnia Spoza, Agnieszka Żarnecka
 • George Swirski, Abris Capital Partners oraz Stowarzyszenie Budujemy Przystań, Krzysztof Łyżwiński
 • Monika Morali-Majkut oraz Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”, Monika Dudek
 • Tomasz Głowacki, Riverside oraz Fundacja Sławek, Krzysztof Łagodziński
 • Rafał Bator, Enterprise Investors oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor, Urszula Krasnodębska-Maciuła
 • Sylwester Janik, MCI Capital oraz Centrum OPUS, Łukasz Waszak