Proces selekcji

Uczestnikami programu SBA mogą być organizacje, które spełniają wszystkie kryteria uczestnictwa:

  • Organizacja zajmuje się ważnym problemem społecznym występującym w dużej skali, zwłaszcza w obszarach: osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, młodzież z domów dziecka, młodzież i społeczności zagrożone wykluczeniem, osoby z doświadczeniem uchodźczym, migranci, bezdomność, resocjalizacja więźniów, seniorzy, edukacja dzieci i dorosłych, społeczności dotknięte ubóstwem, ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa, młodzież i dorośli z określonymi problemami zdrowotnymi (śpiączka, rak, zaburzenia mowy/wzroku, autyzm, zdrowie psychiczne), zaangażowanie obywatelskie, przedsiębiorczość, prawa kobiet i równouprawnienie, misje humanitarne, marnowanie jedzenia, wiedza i technologie cyfrowe, klimat i środowisko, nadużywanie substancji, młodociani przestępcy.
  • Organizacja prowadzi pracę bezpośrednią z wykluczonymi grupami społecznymi i oferuje rozwiązanie, które ma potencjał do zadziałania na większą skalę.
  • Organizacja oddziałuje lub planuje oddziaływać na polityki społeczne w obszarze, którym się zajmuje.
  • Organizacja ma plany i pomysły na rozwój swoich działań i może udowodnić, że ma potencjał do osiągnięcia większego oddziaływania społecznego.
  • Organizacja ma silny i zmotywowany zespół, który nią kieruje.

Przy rekrutacji preferowane będą organizacje spełniające jak najwięcej kryteriów szczegółowych podanych na poniższej liście:

  • Liczba beneficjentów działań organizacji rocznie przekracza 100 osób.
  • W działania organizacji zaangażowane są aktywnie przynajmniej dwie osoby z zarządu,
  • Przynajmniej pięciu pracowników organizacji zatrudnionych jest w pełnym wymiarze godzin, w tym jest przynajmniej jedna osoba z zarządu.
  • Budżet organizacji w 2020 lub 2019 roku przekroczył PLN 500,000.

Organizacje, które są zainteresowane udziałem w programie SBA prosimy o kontakt mailowy: zosia.hecht@valores.pl

Fundacja Valores zastrzega sobie prawo do niepodawania powodów nieprzyjęcia organizacji do programu SBA.