Proces selekcji

Uczestnikami programu SBA mogą być organizacje, które spełniają wszystkie kryteria uczestnictwa:

  • Organizacja zajmuje się ważnym problemem społecznym występującym w dużej skali. W szczególności problem dotyczy wykluczonych społecznie i ekonomicznie osób.
  • Organizacja prowadzi pracę bezpośrednią z wykluczonymi grupami społecznymi i oferuje rozwiązanie, które ma potencjał do zadziałania na większą skalę.
  • Organizacja oddziałuje lub planuje oddziaływać na polityki społeczne w obszarze, którym się zajmuje.
  • Organizacja ma plany i pomysły na rozwój swoich działań i może udowodnić, że ma potencjał do osiągnięcia większego oddziaływania społecznego.
  • Organizacja ma silny i zmotywowany zespół, który nią kieruje.

Organizacje, które są zainteresowane udziałem w programie SBA prosimy o kontakt mailowy: agnieszka.borek@valores.pl

Fundacja Valores zastrzega sobie prawo do niepodawania powodów nieprzyjęcia organizacji do programu SBA.