Proces selekcji

Nabór do 11. edycji programu PSIK Social Business Accelerator

Zapraszamy do programu mentorskiego Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) dla organizacji społecznych, który oferuje indywidualną współpracę z najbardziej doświadczonymi inwestorami kapitałowymi działającymi w Polsce.

 

Informacje o 11. edycji

Jedenasta edycja programu będzie trwać od września 2022 do czerwca 2023.

Spotkania z mentorem odbywają się co najmniej raz w miesiącu, ich terminy uzgadniają wspólnie mentor i lider organizacji. Współpraca rozpoczyna  się od stworzenia listy problemów i projektów, nad którymi chcą pracować. W centrum ich uwagi jest zawsze zwiększenie wpływu społecznego organizacji. Większość mentorów mieszka w Warszawie i w miarę możliwości zachęcamy zarówno do spotkań on-line jak i do osobistych. Program SBA nie zwraca kosztów podróży.

W trakcie trwania programu zaplanowane są dwa  spotkania wszystkich uczestników i uczestniczek 11. edycji programu: spotkanie otwierające (wrzesień) oraz spotkanie w trakcie trwania edycji (luty/marzec). Wszystkie spotkania uczestników odbywają się on-line i są obowiązkowe.

Liderzy organizacji na bieżąco informują koordynatora Programu SBA o przebiegu współpracy.

Przed końcem 11. edycji lider i mentor wspólnie podejmują decyzję o tym, czy chcą kontynuować współpracę w kolejnej edycji.

 

Warunki naboru

Zachęcamy organizacje do zgłaszania się do Programu organizacji spełniających ogólne kryteria rekrutacji:

  • Organizacja zajmuje się ważnym problemem społecznym występującym w dużej skali, zwłaszcza w obszarach: osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, młodzież z domów dziecka, młodzież i społeczności zagrożone wykluczeniem, osoby z doświadczeniem uchodźczym, migranci, bezdomność, resocjalizacja więźniów, seniorzy, edukacja dzieci i dorosłych, społeczności dotknięte ubóstwem, ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa, młodzież i dorośli z określonymi problemami zdrowotnymi (śpiączka, rak, zaburzenia mowy/wzroku, autyzm, zdrowie psychiczne), zaangażowanie obywatelskie, przedsiębiorczość, prawa kobiet i równouprawnienie, misje humanitarne, marnowanie jedzenia, wiedza i technologie cyfrowe, klimat i środowisko, nadużywanie substancji, młodociani przestępcy.
  • Organizacja prowadzi pracę bezpośrednią z wykluczonymi grupami społecznymi i oferuje rozwiązanie, które ma potencjał do zwiększenia skali działalności.
  • Organizacja oddziałuje lub planuje oddziaływać na polityki społeczne w obszarze, którym się zajmuje.
  • Organizacja ma plany i pomysły na rozwój swoich działań i może udowodnić, że ma potencjał do osiągnięcia większego oddziaływania społecznego.
  • Organizacja ma silny i zmotywowany zespół, który nią kieruje.

 

Przy rekrutacji preferowane będą organizacje spełniające jak najwięcej kryteriów szczegółowych podanych na poniższej liście:

  • Liczba beneficjentów działań organizacji rocznie przekracza 100 osób.
  • W działania organizacji zaangażowane są aktywnie przynajmniej dwie osoby z zarządu.
  • Przynajmniej pięciu pracowników organizacji zatrudnionych jest w pełnym wymiarze godzin, w tym jest przynajmniej jedna osoba z zarządu.
  • Budżet organizacji w 2021 lub 2020 roku przekroczył PLN 500,000.

 

Liderów organizacji, które są zainteresowane udziałem w programie SBA prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  >>> APLIKUJ

Na zgłoszenia czekamy do końca dnia 8 maja 2022. W drugim etapie będziemy umawiać się z liderami wybranych organizacji na rozmowy telefoniczne, których celem będzie lepsze poznanie organizacji.

 

Dodatkowe informacje:

Kontakt mailowy: malgorzata.mazur@psik.org.pl

Fundacja Valores zastrzega sobie prawo do niepodawania powodów nieprzyjęcia organizacji do programu SBA.