Application to SBA

Recruitment for the 12th edition of the PSIK Social Business Accelerator program

We invite you to the mentoring program of the PolishProvate Equity & Venture Capital Asociation (PSIK) for social organizations, which offers individual cooperation with the most experienced capital investors operating in Poland

 

Warunki naboru

Do udziału w programie PSIK SBA zapraszamy organizacje, które:

 • zajmują się ważnym problemem społecznym [1] występującym w dużej skali,
 • prowadzą pracę bezpośrednią z wykluczonymi grupami społecznymi,
 • oferują rozwiązania, które mają potencjał do zwiększenia skali działalności oraz do osiągnięcia większego oddziaływania społecznego,
 • oddziałują lub planują oddziaływać na polityki społeczne w obszarze, którym się zajmują,
 • mają silny i zmotywowany zespół.

 

Kryteria szczegółowe

 • Liczba beneficjentów działań organizacji rocznie przekracza 100 osób.
 • W działania organizacji zaangażowane są aktywnie przynajmniej dwie osoby
  z zarządu.
 • Przynajmniej pięciu pracowników organizacji zatrudnionych jest w pełnym wymiarze godzin, w tym jest przynajmniej jedna osoba z zarządu.
 • Budżet organizacji w 2022 lub 2021 roku przekroczył 500,000 PLN.

 

Liderów organizacji, które są zainteresowane udziałem w programie PSIK SBA prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego.

Termin na przesyłanie zgłoszeń: 8 maja 2023.

 

NABÓR DO 12. EDYCJI PROGRAMU PSIK SBA >>> Szczegóły oraz link do formularza zgłoszeniowego

 

 

[1] zwłaszcza w obszarach: osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, młodzież z domów dziecka, młodzież i społeczności  zagrożone wykluczeniem, osoby z doświadczeniem uchodźczym, migranci, bezdomność, resocjalizacja więźniów, seniorzy, edukacja dzieci i dorosłych, społeczności dotknięte ubóstwem, ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa, młodzież i dorośli z określonymi problemami zdrowotnymi (śpiączka, rak, zaburzenia mowy/wzroku, autyzm, zdrowie psychiczne), zaangażowanie obywatelskie, przedsiębiorczość, prawa kobiet i równouprawnienie, misje humanitarne, marnowanie jedzenia, wiedza i technologie cyfrowe, klimat i środowisko, nadużywanie substancji, młodociani przestępcy.