O SBA

Social Business Accelerator został uruchomiony w 2011 roku jako wspólna inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) oraz Ashoki (międzynarodowa organizacja społeczna wspierająca innowacyjnych przedsiębiorców społecznych). W ramach SBA profesjonaliści z branży private equity stają się mentorami liderów organizacji społecznych i ich zespołów.

Program SBA jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie i potrzebę ze strony organizacji społecznych, które chcą zwiększać skalę swoich działań lub swoją efektywność, a niekoniecznie posiadają adekwatne kompetencje i zasoby.

Dlatego w programie SBA najbardziej doświadczone osoby reprezentujące środowisko funduszy inwestycyjnych w Polsce (członkowie PSIK) wykorzystują swoje doświadczenie, umiejętności zawodowe i kontakty na rzecz wspierania rozwoju organizacji społecznych. Pracują z nimi, podobnie jak ze swoimi spółkami portfelowymi, oferując pro bono swoją wiedzę i czas.

W programie SBA lider organizacji i jego zespół otrzymują wsparcie doświadczonego partnera z funduszu private equity, który pracuje z organizacją społeczną przez minimum 10 miesięcy, spotykając się z liderami organizacji na co najmniej 2 – 3 godziny każdego miesiąca. Wiele par kontynuuje współpracę przez kolejne lata, angażując sieci swoich partnerów i ekspertów z rozmaitych dziedzin. Okres otrzymywania wsparcia w programie SBA to maksymalnie 2 lata, jednak czas trwania współpracy uzależniony jest od jej wyników.

Od początku funkcjonowania w programie udział wzięło ponad 35 partnerów biznesowych reprezentujących ponad 15 funduszy private equity / venture capital.

Od III edycji, uruchomionej we wrześniu 2014, program SBA stał się ważnym elementem działalności Fundacji Valores. Tylko uczestnicy SBA mogą uzyskać dodatkowe wsparcie naszej Fundacji (II etap wsparcia).

Od IV edycji program realizowany jest samodzielnie przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK).