Partnerzy

Działalność Fundacji Valores wspierana jest przez firmy oraz instytucje, które dzielą się swoją wiedzą i kompetencjami na rzecz Fundacji Valores. Niżej wymienione firmy udzielają również wsparcia doradczego na rzecz organizacji w portfolio Valores.