Valores Venture Philanthropy

Tworzymy trwałą wartość.

Misją Valores jest zwiększanie skali oddziaływania wybranych organizacji społecznych poprzez udzielanie indywidualnie dopasowanego wsparcia finansowego oraz merytorycznego, sprzyjającego rozwojowi organizacji.
Valores to pierwszy polski fundusz venture philanthropy.

Raport roczny Fundacji Valores – 2021

Niniejszy Raport roczny przedstawia najważniejsze działania Fundacji Valores oraz kluczowe osiągnięcia organizacji, które wspierał w 2021 roku. Rada Fundacji i zespół wykonawczy Valores serdecznie dziękują wszystkim organizacjom społecznym w portfelu Valores za ich ciężką pracę i pełne pasji zaangażowanie w sprawy społeczne. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z oddanymi liderami i liderkami oraz zespołami, które niestrudzenie realizują swoją misję rozwiązywania problemów społecznych w Polsce. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ich osiągnięć w trudnych warunkach trwającej pandemii w 2021 roku. Ponadto, dziękujemy wszystkim założycielom Valores, darczyńcom, przyjaciołom, sympatykom i mentorom SBA za ich zaangażowanie, życzliwość i gotowość do pomocy.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Nasi założyciele

Osoby, dzięki którym możemy wspierać organizacje społeczne w Polsce.

Jak działamy?

Udzielamy wsparcia finansowego i niefinansowego. Pomagamy organizacjom usprawnić zarządzanie, wyznaczyć kierunki dalszego rozwoju, zwiększyć efektywność i wiele innych.

PSIK Social Business Accelarator

Program mentoringowy dla organizacji pozarządowych.

Specjalna zbiórka pieniędzy dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie.

Potrzebne jest natychmiastowe wsparcie, aby stworzyć schronienie dla ukraińskich cywilów, matek i dzieci, którzy albo są uwięzieni w zbombardowanych miastach, albo szukają schronienia w innych częściach Ukrainy, zmuszeni do ucieczki ze swoich domów. Poprzez Shelter Ukraine, we współpracy z SILab Ukraine z siedzibą w Kijowie, zbieramy środki na zakup materacy, żywności, generatorów prądu i innych niezbędnych

Partnerzy:

PSIK Social Business Accelerator