Misja

Valores Venture Philanthropy

Tworzymy trwałą wartość

Misją Valores jest zwiększanie skali oddziaływania wybranych organizacji społecznych poprzez udzielanie indywidualnie dopasowanego wsparcia finansowego oraz merytorycznego, sprzyjającego rozwojowi organizacji. Valores to pierwszy polski fundusz venture philanthropy.

Valores został utworzony przez doświadczonych profesjonalistów związanych z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych poszukujących skuteczniejszej metody wsparcia organizacji realizujących misję społeczną poprzez model „venture philanthropy”.

Wielu Założycieli Valores, od 2010 roku, jest zaangażowanych w program PSIK Social Business Accelerator, w którym pro bono wspierają rozwój organizacji społecznych. Valores wyróżnia wyjątkowa umiejętność mobilizowania szerokiej grupy doświadczonych osób ze środowiska biznesu, którzy są gotowi na zaangażowanie finansowych środków, ale również poświęcenie własnego czasu, aby zapewnić powodzenie programu SBA, a następnie organizacji kontynuujących współpracę z Valores.

Celem fundacji Valores jest udzielenie bezpośredniego wsparcia niewielkiej liczbie wyselekcjonowanych organizacji społecznych, które mają największy potencjał zwiększenia skali swoich działań i osiągnięcia znaczącej zmiany społecznej.

Fundacja Valores została pozytywnie zweryfikowana poprzez szczegółowy przegląd CAF America pod kątem ryzyka oszustwa, prania pieniędzy lub innych nielegalnych działań.

Nasza pomoc polega na jednoczesnym udzieleniu indywidualnie dopasowanego:

Wsparcie finansowe

Wsparcia finansowego, odpowiadającego na potrzeby organizacji – co do zasady jest to 3-letnie wsparcie, zazwyczaj w formie darowizny.

Doradztwo merytoryczne

Wsparcia niefinansowego w postaci doradztwa merytorycznego w zarządzaniu organizacją i jej dalszym rozwoju, np. analiza oferty organizacji i dywersyfikacja źródeł finansowania, kierowanie organizacją, zarządzanie zespołem, budowanie wizerunku.

Strategia i efektywność

Wsparcia w wyznaczaniu celów strategicznych i ich realizacja, zwiększanie efektywności działań organizacji i inne.