Valores Venture Philanthropy

Tworzymy trwałą wartość.

Misją Valores jest zwiększanie skali oddziaływania wybranych organizacji społecznych poprzez udzielanie indywidualnie dopasowanego wsparcia finansowego oraz merytorycznego, sprzyjającego rozwojowi organizacji.
Valores to pierwszy polski fundusz venture philanthropy.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Piotra Pawłowskiego
założyciela i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja.

Odszedł przyjaciel, pasjonat i wizjoner, który równe traktowanie osób niepełnosprawnych uczynił misją swojego życia.
Pokazał, jak prowadzić działalność społeczną, napędzając niespożytą energią do działania innych.
Zainspirował nas do stworzenia Fundacji Valores – pierwszego w Polsce funduszu na rzecz filantropii przedsiębiorczej.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy z Piotrem współpracować i wspierać Fundację Integracja w budowaniu świata bez barier.

Żonie, rodzicom, rodzinie, przyjaciołom i zespołowi Fundacji Integracja
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

rada, zarząd i fundatorzy Fundacji Valores

Nasi założyciele

Osoby, dzięki którym możemy wspierać organizacje społeczne w Polsce.

Jak działamy?

Wsparcia niefinansowego w postaci doradztwa merytorycznego w zarządzaniu organizacją i jej dalszym rozwoju, np. zwiększanie efektywności działań organizacji i wiele innych.

PSIK Social Business Accelarator

Program mentoringowy dla organizacji pozarządowych.

Partnerzy: