Valores Venture Philanthropy

Tworzymy trwałą wartość.

Misją Valores jest zwiększanie skali oddziaływania wybranych organizacji społecznych poprzez udzielanie indywidualnie dopasowanego wsparcia finansowego oraz merytorycznego, sprzyjającego rozwojowi organizacji.
Valores to pierwszy polski fundusz venture philanthropy.

Nasi założyciele

Osoby, dzięki którym możemy wspierać organizacje społeczne w Polsce.

Jak działamy?

Wsparcia niefinansowego w postaci doradztwa merytorycznego w zarządzaniu organizacją i jej dalszym rozwoju, np. zwiększanie efektywności działań organizacji i wiele innych.

PSIK Social Business Accelarator

Program mentoringowy dla organizacji pozarządowych.

Partnerzy: