Nabór do 9 edycji Programu SBA

Dla liderów i liderek organizacji, które chcą zwiększyć swój wpływ społeczny i skalę oddziaływania.

Zapraszamy do Programu indywidualnej współpracy z najbardziej doświadczonymi inwestorami kapitałowymi działającymi w Polsce.

Dziewiąta edycja Programu trwa od września 2020 do czerwca 2021. Przed końcem 9. edycji lider i mentor podejmują wspólnie decyzję o tym, czy chcą kontynuować współpracę w dziesiątej edycji.

Spotkania z mentorem odbywają się raz na miesiąc. Ich terminy uzgadniają wspólnie mentor i lider organizacji. Większość mentorów pracuje w Warszawie, co oznacza, że spotkania zwykle odbywają się w stolicy i oczekujemy, że lider organizacji będzie mógł przyjeżdżać na comiesięczne spotkania.

 Liderzy organizacji na bieżąco informują koordynatora Programu SBA o przebiegu współpracy.

Dodatkowo, w trakcie edycji organizowane są dwa kilkugodzinne spotkania uczestników i uczestniczek Programu: we wrześniu, lutym/ marcu. Wszystkie spotkania uczestników odbywają się w Warszawie i są obowiązkowe.

Program SBA nie zwraca kosztów podróży.

Warunki naboru

Zachęcamy organizacje do zgłaszania się do Programu pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:

  • Organizacja zajmuje się ważnym problemem społecznym występującym w dużej skali. W szczególności problem dotyczy wykluczonych społecznie i ekonomicznie osób.
  • Organizacja prowadzi pracę bezpośrednią z wykluczonymi grupami społecznymi i oferuje rozwiązanie, które ma potencjał do zadziałania na większą skalę.
  • Organizacja oddziałuje lub planuje oddziaływać na polityki społeczne w obszarze, którym się zajmuje.
  • Organizacja ma plany i pomysły na rozwój swoich działań i może udowodnić, że ma potencjał do osiągnięcia większego oddziaływania społecznego.
  • Organizacja ma silny i zmotywowany zespół, który nią kieruje.

Liderów organizacji, które są zainteresowane udziałem w programie SBA prosimy o wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego

https://sba9.webankieta.pl/

Na zgłoszenia czekamy do końca kwietnia. W drugim etapie będziemy umawiać się z liderami wybranych organizacji na rozmowy telefoniczne, których celem będzie lepsze poznanie organizacji.

Dodatkowe informacje

Kontakt mailowy: agnieszka.borekatvalores.pl

Fundacja Valores zastrzega sobie prawo do niepodawania powodów nieprzyjęcia organizacji do programu SBA.